Þar sem fossarnir falla. Náttúrusýn og nýting fallvatna 1900-2008 eftir Unni Birnu Karlsdóttir

Bókin Þar sem fossarnir falla. Náttúrusýn og nýting fallvatna 1900-2008 eftir Unni Birnu Karlsdóttir er komin út.
Þjóðernissinnuð afstaða til náttúru Íslands sundrar íslensku þjóðinni í byrjun 21. aldar í stað þess að sameina hana. Rætur ágreinings um sambúð lands og þjóðar liggja auk þess í fleiri stefnum sem mótað hafa náttúrusýn Íslendinga síðustu hundrað árin, eins og rakið er í bókinni Þar sem fossarnir falla. Náttúrusýn og nýting fallvatna 1900-2008.

Bókin er byggð á ítarlegri rannsókn á umræðu um náttúru og vatnsorku á Íslandi og setur íslenska náttúrusýn jafnframt í samhengi við þær stefnur og strauma í vestrænni náttúrusýn sem skipta máli til að skilja þessa sögu. Tvær meginspurningar eru hafðar að leiðarljósi. Annars vegar spurningin um hvernig íslensk náttúrusýn þróaðist frá því um 1900-2008. Hins vegar spurningin um hvaða þættir búa í náttúrusýn Íslendinga sem leiða til þess að djúpstæður ágreiningur hefur verið um vatnsaflsvirkjanir á síðustu árum.
Bókin varpar ljósi á náttúrusýn Íslendinga, á 20. öld og fyrstu árum þeirrar 21., eins og hún birtist í umræðu um nýtingu vatnsaflsins. Grein er gerð fyrir hugmyndum um sambúð lands og þjóðar, og um náttúru- og umhverfisvernd. Fjallað er um umræðu um virkjanir allt frá því um 1900 fram til ársins 2008, og dregið fram hvaða sjónarmið stýra rökum manna með og á móti nýtingu fallvatna.  Fjallað er um viðhorf til fossanna og nýtingar þeirrar á fyrsta fjórðungi 20. aldar, fyrstu hugmyndir um verndun þeirra, sögu umræðu og viðhorfa til Gullfoss allt frá því um 1900 til fyrstu ára 21. aldar og hvern sess hann skipar nú í íslenskri náttúrusýn. Einnig eru dregin fram þau viðhorf til náttúrunnar sem fram komu í Laxárdeilunni í kringum 1970 og í deilunni um Þjórsárver, sem stóð í rúma þrjá áratugi. Síðasti hluti bókarinnar greinir þau viðhorf sem réðu ferðinni í deilunni um Fljótsdalsvirkjun í kringum aldamótin 2000 og síðan um Kárahnjúkavirkjun. Að lokum er þeirri spurningu varpað fram hvort einhver teikn hafi verið uppi, að lokinni hinni hörðu deilu um virkjanir á fyrstu árum þessarar aldar, um að hún hafi breytt einhverju í íslenskri náttúrusýn, þ.e. í afstöðu þjóðarinnar til  nýtingar og verndunar náttúru.
Í bókinni er íslensk náttúrusýn sett í alþjóðlegt samhengi með því að skoða hvernig erlendar hugmyndastefnur sem snerta sögu viðhorfa til náttúru og umhverfismála hafa haft áhrif á íslenska náttúrusýn síðastliðin 100 ár. Sérstakur gaumur er gefinn að því hvernig nýtingarstefna, rómantíska stefnan, þjóðernishyggja og tilteknir þættir í náttúruverndar- og umhverfisverndarhyggju komu við sögu og mótuðu náttúrusýn Íslendinga á rannsóknartímabilinu.

Bókina byggi ég á nálgun umhverfissögunnar, en þar eru maður og náttúra í brennidepli. Markmið bókarinnar er að draga fram í dagsljósið hvaða viðhorf til náttúrunnar kristallast í virkjanaumræðunni, þ.e. hvers konar mynd af íslenskri náttúrusýn birtist í deilum Íslendinga um virkjanir allt frá því um aldamótin 1900 og fram til þessa.
Trausti Jónsson ritstýrði bókinni og Hið íslenska bókmenntafélag gaf hana út vorið 2010 í ritröðinni Umhverfisrit Bókmenntafélagsins.