Nýjustu fréttir úr Kolkuósi

Nýjustu fréttir úr Kolkuósi
Þriðjudaginn 19. október flytur Ragnheiður Traustadóttir,
fornleifafræðingur og aðjúnkt við Háskólann á Hólum í Hjaltadal, erindi í
fyrirlestrasal Þjóðminjasafns Íslands um fornleifauppgröftinn í Kolkuósi.
Ragnheiður er stjórnandi Hólarannsóknar og er uppgröfturinn í Kolkuósi
talinn varpa ljósi á ástæður þess að biskupsstólnum var valinn staður á
Hólum 1106.
Fyrirlesturinn hefst kl. 12:05 og er öllum opinn.

Á sýningunni Endurfundir í Þjóðminjasafninu má sjá ýmsa forvitnilega
forngripi frá Hólarannsókninni og er um hana fjallað i veglegri bók sem
gefin var út í tengslum við sýninguna.
Hin forna meginhöfn Skagfirðinga við Kolkuós er talinn vera ástæðan fyrir
því að valdamiðstöð Norðlendinga reis á Hólum. Hún hefur verið
þaulskipulagt athafnasvæði með fjölda búða sem tengdust um götu eftir
endilöngum tanga. Þarna hefur verið gott skipalægi og greinileg merki hafa
fundist um líflega milliríkjaverslun, bæði með nauðþurftir og munaðarvöru.
Höfnin var í notkun frá landnámi fram á 16. öld að kostir hennar virðast
hafa spillst auk þess sem veraldleg völd Hólabiskupa rýrnuðu.
Vegna ágangs sjávar er sáralítill jarðvegur eftir á klöppinni en
fornleifafræðingar hafa náð undraverðum árangri í kapphlaupi við óblíð
náttúruöflin frá árinu 2003.
Slóðin á nýja heimasíðu um uppgröftinn er
http://holar.is/holarannsoknin/kolkuos/