Rannsóknasjóðir

RANNÍS – Rannsóknamiðstöð Íslands
Stofnun á vegum menntamálaráðuneytisins sem hefur umsjón með ýmsum sjóðum; rannsóknasjóði, tækniþróunarsjóði, tækjasjóði, rannsóknarnámssjóði o.fl. Alþjóðasvið Rannsóknamiðstöðvarinnar veitir einnig upplýsingar og ráðgjöf um alþjóðlegar rannsóknaáætlanir.

Rannsóknasjóðir Háskóla Íslands
Sjóðir sem fræðimenn geta sótt í:
Aðstoðamannasjóður
Doktorsstyrkir Rannsóknasjóðs HÍ
Ferðastyrkir Rannsóknasjóðs
Háskólasjóður Eimskipafélags Íslands
Nýdoktorasjóður Rannsóknasjóðs HÍ
Rannsóknasjóður HÍ
Tækjakaupasjóður
Kennslumálasjóður
Sáttmálasjóður

Styrkir fyrir stúdenta við Háskóla Íslands
Listi yfir sjóði ásamt lýsingu á þeim: Afreks- og hvatningarsjóður stúdenta Háskóla Íslands, Verkefnastyrkur FS, Stúdentasjóður, Nýsköpunarsjóður námsmanna, Greiningarsjóður fyrir nemendur með námsörðugleika og Háskólasjóður Eimskips.

Sagnfræðisjóður dr. Björns Þorsteinssonar
Sjóðurinn styrkir kandídata og stúdenta við nám undir meistarapróf í sagnfræði til að rannsaka og vinna að ritum um sérstök verkefni er varða sögu Íslands og nátengd efni. Einnig eru veittir styrkir til einstaklinga sem ekki hafa verið við nám í Háskóla Íslands ef sérstakar ástæður mæla með því og styrkveitingin hlýtur einróma samþykki stjórnarinnar.

Minningarsjóður dr. phil. Jóns Jóhannessonar prófessors
Tilgangur sjóðsins er að veita stúdentum eða kandídötum í íslensku og sagnfræði styrki til einstakra rannsóknarverkefna er tengjast námi þeirra.

Norðmannsgjöf
Tilgangur sjóðsins er að verðlauna íslenskan vísindamann sem fjallar um málvísindi eða sagnfræði eða til útgáfu íslenskra handrita eða handritafræða eftir ákvörðun stjórnarnefndar.

Clara Lachmanns fond
Sjóður sem styrkir stúdenta til námsdvalar á Norðurlöndum og styrkir útgáfur sem tengjast lifnaðarháttum Norðurlandabúa. Einnig verðlaunar sjóðurinn verkefni sem þykja líkleg til að efla norrænt samstarf svo um munar.

Gjöf Jóns Sigurðssonar
Sjóður sem styrkir útgáfu vel saminna vísindalegra rita og heimildarrita sem taka á sögu Íslands, bókmenntum, lögum, stjórn eða framförum.

Hagþenkir
Hagþenkir veitir ýmsa styrki til félagsmanna sinna og annarra höfunda fræðirita og kennsluefnis, meðal annars ferða-, menntunar- og starfsstyrki.

Letterstedtski sjóðurinn
Sjóður sem hefur það markmið að efla norrænt samstarf á sviði vísinda og veitir til þess ýmsa styrki, meðal annars ferða- og útgáfustyrki.

Minningarsjóður Veru og Gretu Oldberg
Sjóður á vegum Vera og Greta Oldberg Stiftelse sem veitir fræðimanni styrk til rannsókna í Svíþjóð á efni innan hugvísinda, þjóðfélagsfræði og sagnfræði með sérstöku tilliti til Norðurlanda.